ลงทะเบียนใช้งานระบบ Cloud Radius ฟรี 5 users

username(ควรมี 4 ตัวอักษรขึ้นไป)

password(ควรมี 4 ตัวอักษรขึ้นไป)

email

อักษร 2 ตัวแรกของ username ในความดูแลของท่าน เช่น ท่านใส่ AA ต่อไปผู้ใช้ในระบบของคุณจะชื่อ AA123 หรือ AA456 , AA789